Begeleiding bij verlies

Jarenlange ervaring en scholing hebben ervoor gezorgd dat ik veel tools kan inzetten bij het bieden van hulp bij verlies.
Hoe dat er precies uit ziet is per situatie verschillend; elke situatie vraagt immers om een eigen aanpak. Overzicht van de beschikbare tools:

✔ Groepsgeluk

✔ Systemisch werken

✔ Creatieve werkvormen

✔ Inzet afscheidsfotografie

Samenwerking NIK

Samenwerking Expertise Centrum voor Verlies

Wat kan ik voor jou betekenen?

met Liefde heeft diverse begeleidingstrajecten ontwikkeld om zowel gezinnen als scholen (leerlingen, leerkrachten en ouders) te begeleiden.
Heb je acute hulp nodig bij overlijden of wil je voorbereid zijn op verlies en rouw en als school toegerust zijn hiermee om te gaan? 
Wil je tijdens een intakegesprek eerst persoonlijk kennismaken en de verschillende mogelijkheden bespreken? Dat kan natuurlijk ook.

Netwerk Integrale Kindzorg

Voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Als een ouder of kind ernstig ziek is en mogelijk gaat overlijden. Dit netwerk voorziet in een vergoeding per gezinslid. Dit is eenvoudig en zonder wachttijd te realiseren. Voor meer informatie over NIK klik op onderstaand logo.

Jeugdwet

Hulpverlening aan kinderen en jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vergoeding van deze vorm van begeleiding. Als een gemeente een aanvraag voor ondersteuning onderschrijft, kan deze vergoed worden. Soms is vergoeding vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk. Ook hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.