Op school of in je bedrijf

Afscheid, dood, verlies; ze kunnen ongevraagd je school of bedrijf binnenkomen.

In een korte tijd moet je dan tot actie komen.

Dat vraagt om ervaring, om rust, om ruimte.

Ik kan vaak op de dag zelf al aanhaken om mee te denken, je te wijzen op de mogelijkheden en uitdagingen. Binnen een school waar het gaat om wat je leerlingen en ouders vertelt, hoe je in contact gaat en blijft met het getroffen gezin en hoe je de leerkracht begeleidt. Binnen bedrijven door verbinding zichtbaar te maken, gesprekken mogelijk en daarnaast het werkproces centraal te laten blijven staan indien gewenst.

Bel me op 06-24359078 met je vraag.