Uitvaartbegeleiding voor scholen

Verlies, afscheid en rouw zijn onderwerpen die in het dagelijks leven en dus ook op scholen voorkomen. Leerlingen, docenten en ouders kunnen te maken krijgen met het verlies van een dierbare, een scheiding, een verhuizing, of zelfs het overlijden van een ouder, leerling of leerkracht. In deze situaties is het belangrijk dat er voldoende begeleiding en ondersteuning is voor degenen die het nodig hebben.

Josephine heeft ruime ervaring en een agenda die het (meestal) mogelijk maakt om op zeer korte termijn hulp te bieden.

Schrik

Scholen hebben een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van leerlingen, ouders en medewerkers bij verlies en rouw. Toch is er vaak eerst de schrik en de vraag, wat nu. Het overvalt ons om met ziekte, overlijden of verlies bezig te moeten zijn.

Van schrik naar rust

Dan is het fijn als er op korte termijn passende begeleiding mogelijk is. Zo worden leerkrachten ondersteund, ouders geïnformeerd en leerlingen krijgen de ruimte voor hun emoties en vragen die deze situatie oproepen. Dit brengt de rust in een school vaak snel terug waardoor leren weer mogelijk wordt naast de ruimte die de school biedt aan alle gevoelens die er zijn.

Aandachtspunten

De school kan ook praktische ondersteuning bieden. Zo kan er bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan het afscheid nemen van een medeleerling of docent, onder andere door middel van een herdenkingsdienst. Ook kan er aandacht zijn voor het verwerken van emoties, bijvoorbeeld door middel van creatieve activiteiten zoals tekenen of schrijven. Samen met de leerkracht wordt er gekeken welke vormen passen bij de leeftijd en emoties van de kinderen per groep.

Ouders

Ook ouders zullen vragen, zorgen en emoties hebben die om een antwoord van de school vragen. Een inloop mogelijkheid of ouderavond kan hen informeren. Vaak willen ouders ook weten hoe ze hun kind of kinderen thuis het beste kunnen begeleiden. Praat je er nu juist of wel of beter niet over? En wat als je kind angstig wordt dat het ook hem of haar kan overkomen? Op deze vragen ingaan als school met begeleiding is heel waardevol.

Lange termijn

Ten slotte is het van belang dat de school blijft monitoren hoe het gaat met de betrokkenen. Verlies en rouwverwerking is een proces dat tijd kost en waarbij ups en downs normaal zijn. Het is daarom belangrijk dat er ruimte blijft voor nazorg en dat de school een luisterend oor blijft bieden. Soms komen rouw reacties pas veel later en dan is het goed om te weten waar je dat aan kan merken. En hoe ga je om met het gezin dat getroffen is door het verlies in de jaren die komen? Hoe begeleid je de klas, eventuele broers en zussen die ook op school zitten.

Maatwerk

In het kort is het bieden van begeleiding bij verlies, afscheid en rouw op school maatwerk. Het begint bij het opvangen en bespreekbaar maken van signalen en vervolgens kan er gekeken worden naar passende begeleiding in de vorm van individuele of groepsgesprekken, praktische ondersteuning en nazorg. Door hier aandacht aan te besteden kan de school een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van leerlingen en medewerkers in moeilijke tijden.

Josephine

Josephine begeleidt scholen op een manier die ruimte biedt aan verdriet en aan troost. Met aandacht voor de speelsheid van de kinderen en de taak van de school om onderwijs te bieden. Aarzel je nog? Weet dan dat er nog nooit te vroeg om hulp is gevraagd; leren voor het leven begint met ook ruimte maken voor de dood als kinderen opgroeien.